Blogs

פורד בודקת מערכת בטיחות להולכי רכב אוטונומית

מהנדסי פורד בודקים אם אורות צבעוניים, המוצגים מעל השמשה הקדמית של רכב אוטונומי, יכולים להוות פיתרון להגדלת בטיחות הולכי הרגל. המטרה של פורד היא ליצור […]

מל”טים כמו גם מצולצים אלקטרוניים שייבדקו על ידי הממשלה בערים הגדולות בבריטניה

פתרונות מספקים עתידניים אמורים להיבדק בערים בבריטניה, תחת תוכניות חדשות שנחשפו על ידי הממשלה. המחלקה למסירת – יחד עם המחלקה לאסטרטגיה עסקית, אנרגיה ותעשייה – […]